Pokyny pro příjezd do Schinking - Maria Alm

Klíče Vám pan Trixl uloží do skříňky uzamčené číselným

kódem. Je umístěna za hlavními domovními dveřmi, které lze volně

otevřít. Kód Vám sdělíme před odjezdem.Tímto klíčem si otevřete

další domovní dveře i byt. Hned za druhými domovními dveřmi je

lyžárna (Schiraum). Po schodech kolem výtahu přijdete do chodby,

dáte se doleva a na konci je Váš byt č. 9.